TONI BARRERA ESCODA - PÀGINA PERSONAL

DOCÈNCIA

1) Pràctiques de l'assignatura obligatòria Programació i Tècniques Numèriques (PTN) de primer curs de la llicenciatura de Física (40 hores).

2) Pràctiques de l'assignatura optativa Climatologia de Situacions de Risc (CSR) de tercer curs de la llicenciatura de Geografia (10 hores).

1) Pràctiques de l'assignatura obligatòria Programació i Tècniques Numèriques (PTN) de primer curs de la llicenciatura de Física (30 hores).

2) Pràctiques de l'assignatura optativa Meteorologia Física (MF) de tercer curs de la llicenciatura de Física (30 hores).

 


©2005-2010 Toni Barrera Escoda | Darrera modificació: 22/03/2010